RSL : מיתוג ופרסום

חושבים חיים

פיתוח מותג ההסברה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
עיצוב לוגו ושפה תקשורתית, יצירת קמפיינים לרדיו, טלוויזיה, חוצות, עיתונות ודברי דפוס.
נולד מהצורך ליצור שפה חדשה לתקשר עם הציבור
נושאים, הנחיות וטיפים להתנהגות נכונה ובטוחה בדרכים.
נוצר לאחר בחינת מחקרים בנושא בארץ ובעולם, והבנה שנדרשת פנייה ידידותית
ולא מאיימת ומפחידה להתמודדות עם התחום הכאוב.
בשיתוף לפ"מ, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ויועציה-
רון אסולין ורמי הסמן.

[nggallery id=27 template=client]